Cat door

Detail, door, acrylic on canvas 
Sep. 2008
Daegu 

댓글 없음:

댓글 쓰기